http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

ĐĂNG KÝ NGAY

30.000+
99%
lượt đăng ký 
hài lòng

TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN

Khoá học

Khoá học "Trở thành lập trình viên" mang đến cho sinh viên IT đầy đủ những kiến thức về ngành lập trình: tổng quan nghề, định hướng phát triển, Career Path - lộ trình phát triển sự nghiệp, mức lương, tin tức thị trường nóng hổi,...

Khi bỏ túi những bí kíp trong khoá học này, bạn chắc chắc trở thành một LẬP TRÌNH VIÊN "ĐƯỢC VIỆC" tại bất kỳ doanh nghiệp nào. 
Túi ba gang - Hành trang sinh viên IT đi đúng hướng
Khoá học là một trong những sản phẩm thuộc Dự án Cộng đồng dành riêng cho các bạn sinh viên IT mà CodeGym Online hợp tác với các đối tác doanh nghiệp. Chương trình gói gọn tất cả về TƯ DUY, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP KỸ NĂNG LÀM VIỆC. Khoá học hoàn toàn MIỄN PHÍ được tài trợ 100%. Bạn chỉ cần đăng nhập 1 lần được sở hữu và học miễn phí trọn đời.

TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN

Khoá học

Khoá học "Trở thành lập trình viên" mang đến cho sinh viên IT đầy đủ những kiến thức về ngành lập trình: tổng quan nghề, định hướng phát triển, Career Path - lộ trình phát triển sự nghiệp, mức lương, tin tức thị trường nóng hổi,...

Khi bỏ túi những bí kíp trong khoá học này, bạn chắc chắc trở thành một LẬP TRÌNH VIÊN "ĐƯỢC VIỆC" tại bất kỳ doanh nghiệp nào. 
Túi ba gang - Hành trang IT đi đúng hướng
30.000+
99%
lượt đăng ký 
hài lòng

ĐĂNG KÝ NGAY

Đối tượng

Sinh viên CNTT

Hình thức

Online

Thời lượng

8 giờ

Đối tượng

Thời lượng

Hình thức

Sinh viên CNTT

Online

8 giờ

KHOÁ HỌC MANG ĐẾN CHO BẠN

KHOÁ HỌC GIÚP BẠN

đĂNG KÝ NGAY

SẴN SÀNG HÀNH TRANG ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT LẬP TRÌNH VIÊN
XUẤT SẮC TẠI DOANH NGHIỆP!!!

KHOÁ HỌC PHÙ HỢP VỚI: 

Bất kỳ sinh viên CNTT từ khi mới bước chân vào trường Đại học, Cao đẳng đến lúc tốt nghiệp đi làm
Newbie mới theo đuổi ngành lập trình

đĂNG KÝ NGAY

SẴN SÀNG HÀNH TRANG ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT LẬP TRÌNH VIÊN XUẤT SẮC TẠI DOANH NGHIỆP!!!

KHOÁ HỌC PHÙ HỢP VỚI: 

Bất kỳ sinh viên CNTT từ khi mới bước chân vào trường Đại học, Cao đẳng đến lúc tốt nghiệp đi làm
Newbie mới theo đuổi ngành lập trình

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

4.1. Năng lực học tập
4.2. Năng lực quản lí công việc
4.3. Năng lực sử dụng phần mềm
4.4. Năng lực thiết kế phần mềm
4.5. Năng lực giải quyết vấn đề
4.6. Năng lực đọc hiểu mã nguồn
4.7. Năng lực giao tiếp, cộng tác
4.8. Năng lực tiếng Anh
4.9. Tư duy phục vụ

Module 4: Xây dựng năng lực
1.1. Lập trình là làm gì?
1.2. Quá trình tiến hóa của phần mềm
1.3. Một vài mẫu chuyện
1.4. Tôi có thể lập trình được không?
Module 1: Nghề lập trình 
3.1. Những rào cản thường gặp
3.2. Duy trì động lực
3.3. Biết mình đang ở đâu
3.4. Bằng chứng về sự tiến bộ của bản thân
3.5. Luôn giữ tâm thế tích cực
Module 3: Vượt qua khó khăn 
5.1. Hồ sơ cá nhân
5.2. Hiểu biết về ngành nghề
5.3. Hiểu biết về doanh nghiệp
5.4. Chuẩn bị cho phỏng vấn
5.5. Nộp CV
5.6. Tham gia phỏng vấn một cách chủ động
5.7. Lựa chọn chỗ làm
Module 5: Tốt nghiệp và đi làm 
6.1. Học bao nhiêu là đủ?
6.2. Chữ "T" của Lập trình viên
6.3. Có nên gắn bó với một công ty
6.4. Có nên làm quản lí
6.5. Điểm yếu của lập trình viên
6.6. Lập trình - một nghề đáng tự hào
Module 6: Phát triển trong nghề lập trình 
7.1. Ngành phát triển phần mềm của thế giới
7.2. Ngành phát triển phần mềm của Việt Nam
7.3. Ngành gia công phần mềm
7.4. Phát triển sản phẩm và khởi nghiệp
7.5. Các mảng công nghệ nổi bật
Module 7: Thực trạng của ngành phát triển phần mềm
2.1. Chuẩn bị tâm thế
2.2. Điều kiện để bắt đầu
2.3. Phương pháp học lập trình
2.4. Học kiến thức
2.5. Luyện kỹ năng
2.6. Học tư duy lập trình
2.7. Học ngôn ngữ lập trình
2.8. Sản phẩm đầu tiên
2.9. Liên tục có các sản phẩm mới

Module 2: Học lập trình 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

4.1. Năng lực học tập
4.2. Năng lực quản lí công việc
4.3. Năng lực sử dụng phần mềm
4.4. Năng lực thiết kế phần mềm
4.5. Năng lực giải quyết vấn đề
4.6. Năng lực đọc hiểu mã nguồn
4.7. Năng lực giao tiếp, cộng tác
4.8. Năng lực tiếng Anh
4.9. Tư duy phục vụ

Module 4: Xây dựng năng lực
1.1. Lập trình là làm gì?
1.2. Quá trình tiến hóa của phần mềm
1.3. Một vài mẫu chuyện
1.4. Tôi có thể lập trình được không?
Module 1: Nghề lập trình 
3.1. Những rào cản thường gặp
3.2. Duy trì động lực
3.3. Biết mình đang ở đâu
3.4. Bằng chứng về sự tiến bộ của bản thân
3.5. Luôn giữ tâm thế tích cực
Module 3: Vượt qua khó khăn 
5.1. Hồ sơ cá nhân
5.2. Hiểu biết về ngành nghề
5.3. Hiểu biết về doanh nghiệp
5.4. Chuẩn bị cho phỏng vấn
5.5. Nộp CV
5.6. Tham gia phỏng vấn một cách chủ động
5.7. Lựa chọn chỗ làm
Module 5: Tốt nghiệp và đi làm 
6.1. Học bao nhiêu là đủ?
6.2. Chữ "T" của Lập trình viên
6.3. Có nên gắn bó với một công ty
6.4. Có nên làm quản lí
6.5. Điểm yếu của lập trình viên
6.6. Lập trình - một nghề đáng tự hào
Module 6: Phát triển trong nghề lập trình 
7.1. Ngành phát triển phần mềm của thế giới
7.2. Ngành phát triển phần mềm của Việt Nam
7.3. Ngành gia công phần mềm
7.4. Phát triển sản phẩm và khởi nghiệp
7.5. Các mảng công nghệ nổi bật
Module 7: Thực trạng của ngành phát triển phần mềm
2.1. Chuẩn bị tâm thế
2.2. Điều kiện để bắt đầu
2.3. Phương pháp học lập trình
2.4. Học kiến thức
2.5. Luyện kỹ năng
2.6. Học tư duy lập trình
2.7. Học ngôn ngữ lập trình
2.8. Sản phẩm đầu tiên
2.9. Liên tục có các sản phẩm mới

Module 2: Học lập trình 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

4.1. Năng lực học tập
4.2. Năng lực quản lí công việc
4.3. Năng lực sử dụng phần mềm
4.4. Năng lực thiết kế phần mềm
4.5. Năng lực giải quyết vấn đề
4.6. Năng lực đọc hiểu mã nguồn
4.7. Năng lực giao tiếp, cộng tác
4.8. Năng lực tiếng Anh
4.9. Tư duy phục vụ

Module 4: Xây dựng năng lực
1.1. Lập trình là làm gì?
1.2. Quá trình tiến hóa của phần mềm
1.3. Một vài mẫu chuyện
1.4. Tôi có thể lập trình được không?
Module 1: Nghề lập trình 
3.1. Những rào cản thường gặp
3.2. Duy trì động lực
3.3. Biết mình đang ở đâu
3.4. Bằng chứng về sự tiến bộ của bản thân
3.5. Luôn giữ tâm thế tích cực
Module 3: Vượt qua khó khăn 
5.1. Hồ sơ cá nhân
5.2. Hiểu biết về ngành nghề
5.3. Hiểu biết về doanh nghiệp
5.4. Chuẩn bị cho phỏng vấn
5.5. Nộp CV
5.6. Tham gia phỏng vấn một cách chủ động
5.7. Lựa chọn chỗ làm
Module 5: Tốt nghiệp và đi làm 
6.1. Học bao nhiêu là đủ?
6.2. Chữ "T" của Lập trình viên
6.3. Có nên gắn bó với một công ty
6.4. Có nên làm quản lí
6.5. Điểm yếu của lập trình viên
6.6. Lập trình - một nghề đáng tự hào
Module 6: Phát triển trong nghề 
7.1. Ngành phát triển phần mềm của thế giới
7.2. Ngành phát triển phần mềm của Việt Nam
7.3. Ngành gia công phần mềm
7.4. Phát triển sản phẩm và khởi nghiệp
7.5. Các mảng công nghệ nổi bật
Module 7: Thực trạng của ngành p
2.1. Chuẩn bị tâm thế
2.2. Điều kiện để bắt đầu
2.3. Phương pháp học lập trình
2.4. Học kiến thức
2.5. Luyện kỹ năng
2.6. Học tư duy lập trình
2.7. Học ngôn ngữ lập trình
2.8. Sản phẩm đầu tiên
2.9. Liên tục có các sản phẩm mới

Module 2: Học lập trình 

Thay vì mất thời gian lang thang trên các trang mạng xã hội với những tin tức ngổn ngang. Đăng ký ngay khoá học "Trở thành lập trình viên" để nắm trọn thông tin bạn cần!

TẠI SAO 100% SINH VIÊN IT CẦN ĐẾN KHOÁ HỌC NÀY?

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký 1 lần - Sở hữu trọn đời 

Chỉ cần tạo tài khoản học 1 lần bạn sẽ sở hữu khoá học này miễn phí trọn đời. Học bất cứ đâu, bất cứ khi nào bạn muốn.

Là "bước đà" để mọi sinh viên IT
đi làm tốt tại doanh nghiệp

Khoá học sẽ  giải đáp tất tần tật một vạn câu hỏi vì sao mà sinh viên IT đặt ra khi đi làm tại doanh nghiệp. Khoá học cũng cung cấp định hướng và hướng dẫn để sinh viên IT tự đặt ra mục tiêu cá nhận trên con đường phát triển sự nghiệp.

Học một ngày ứng dụng trọn đời

Chỉ cần dành 8h để học khoá học, bạn sẽ ứng dụng được ngay vào quá trình đi làm thực tế tại doanh nghiệp. 

Kiến thức thực tế 

Kiến thức khoá học được đúc rút từ kinh nghiệm và kiến thức làm việc của hàng trăm lập trình viên và từ các yêu cầu làm việc tại doanh nghiệp công nghệ. 

TẠI SAO 100% SINH VIÊN IT CẦN ĐẾN KHOÁ HỌC NÀY?

ĐĂNG KÝ NGAY

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ KHOÁ HỌC???

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ KHOÁ HỌC???

Sẵn sàng hành trang trở thành lập trình viên xuất sắc ngay hôm nay!!! 
* Lưu ý: Bạn check thật kỹ thông tin trước khi nhấn "Gửi đăng ký" nhé^^

GỬI ĐĂNG KÝ

30.000+ sinh viên IT đã 
ĐĂNG KÝ khoá học
00
00
00
00
Ngày
Giờ
Phút
Giây
  • Đăng ký 1 lần-Sở hữu FREE trọn đời 
  • Học và áp dụng được ngay 
  • Tư duy và kỹ năng đi làm thực tế 
  • Tin tức luôn được update mới nhất

CodeGym Online - Học lập trình từ xa

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0989 965 376

Email: online@codegym.vn

Website: online.codegym.vn

Customer Service

Returns & Shipping Policy

Terms of Use

Privacy Policy

Contact Us

©2020 Allrights reserved CodeGym Online

Fanpage: https://www.facebook.com/huanluyenlaptrinhonline/

Customer Service

Returns & Shipping Policy

Terms of Use

Privacy Policy

Contact Us

©2020 Allrights reserved CodeGym Online

CodeGym Online - Học lập trình từ xa

Fanpage: Devcamp Online - Huấn luyện lập trình trực tuyến

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0989 965 376

Email: online@codegym.vn

Website: online.codegym.vn